Εκδρομές

Ενοικιάσεις Λεωφορείων

Η RAC TRAVEL ενοικιάζει λεωφορεία όλων των κατηγοριών που πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, νέας τεχνολογίας και χρονολογίας για κάθε δύσκολο και μακρινό ταξίδι. Ημερήσιες, πολυήμερες, μακροχρόνιες ενοικιάσεις πραγματοποιούνται από τη RAC TRAVEL. Σχολεία, σύλλογοι, εταιρείες, group εκδρομών, ΚΑΠΗ, επιχειρηματικά ταξίδια όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία μαζί μας. Ενοικιάσεις λεωφορείων για όλη την Ευρώπη